صفحه اصلی

 

میراث جهانی پاسارگاد (World Heritage Site)

   کوروش بزرگ 550 سال قبل از میلاد دولت ایرانی هخامنشی را بنیاد نهاد و پاسارگاد را به عنوان اولین پایتخت خود برگزید. پاسارگاد دشتی بود پهناور و سرسبز که بوسیله رودخانه پلوار سیراب میشده است. آثاری که از اولین پایتخت هخامنشیان به جای مانده است عبارتند از آرامگاه کوروش بزرگ، برج سنگی معروف به زندان سلیمان، بنا و استحکامات تل تخت معروف به تخت سلیمان، کاخ بار عام، کاخ اختصاصی کوروش، کاخ دروازه انسان بالدار، آبنماهای باغ شاهی و محوطه مقدس.

   پاسارگاد تا زمان آخرین پادشاه هخامنشی بعنوان یک مکان مقدس مورد احترام بوده و مراسم تاجگذاری پادشاهان در آنجا برگزار میشده است. در دوره اسلامی بعلت عظمت سنگهای بکار رفته در سازه های پاسارگاد، این بناها را به سلیمان نبی نسبت داده اند و پاسارگاد را مشهد مادر سلیمان مینامیده اند. این مجموعه اکنون نیز در مجاورت روستایی بنام "مادر سلیمان" در شهرستان پاسارگاد استان فارس واقع شده است.

مجموعه پاسارگاد در تیر ماه 1383 با دارا بودن شاخصهای 1، 2، 3 و 4 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

نمایی از دشت پاسارگاد-شهریور 1391

آرامگاه کوروش بزرگ

   آرامگاه کوروش بزرگ مهمترین بنای مجموعه پاسارگاد پیشتر به "مشهد مادر سلیمان" مشهور بوده است و از سال 1820 بعنوان آرامگاه کوروش بزرگ شناخته شده است. بنای این آرامگاه در میان باغهای سلطنتی قرار داشته و از سنگهای بزرگی که درازای برخی از آنها به 7 متر میرسد ساخته شده است. این تخته سنگها با بستهای فلزی به یکدیگر پیوسته شده بودند اما متاسفانه آن بستها از جای خود کنده و برده شده اند. بنای ارامگاه کوروش دو قسمت مشخص دارد، یکی سکویی شش پله ای که قاعده آن مربع مستصیلی به مساحت 165 متر مربع است و دیگری اتاقی کوچک به مساحت 7.5 متر که بام آن در طول، از دو طرف دارای شیب است و دیوارهای این اتاق 1.5 متر ضخامت دارند. در ورودی آرامگاه 75 سانتیمتر پهنا دارد و درب سنگی آن از بین رفته است.

   آرامگاه کوروش-شهریور 1391

   پس از کشته شدن کوروش بزرگ در جنگ با سکاها، جسد وی را مومیایی کرده و درون تختی از زر نهاده و اشیای مهم سلطنتی و جنگی او را در کنار وی گذاشته بودند. پس از حمله اسکندر یک شخص مقدونیه ای درب آرامگاه را شکسته، اموال را غارت نموده و به جسد آسیب رسانده است(اکنون اثری از جسد در دست نیست.) آرامگاه کوروش در همه دوره های تاریخی پیش از اسلام مقدس بشمار میرفته است و این امر سبب میشود تا در دوران اسلامی هم این تقدس حفظ گردد. مردم آن زمان که ساخت بناهای عظیم سنگی را خارج از توان بشر میدانستند بناهای پاسارگاد را به حضرت سلیمان نسبت میداده اند و از اینرو آرامگاه کوروش را نیز به مادر حضرت سلیمان نسبت داده و آنرا "مشهد مادر سلیمان" مینامیده اند.

تل تخت

   برتپه ای مشرف بر دشت پاسارگاد صفه ای به مساحت 6000 متر مربع از سنگهای گوناگون و آجرهای خشتی بنا شده است که در چهار دوره تاریخی بشرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

   در ابتدا و در زمان کوروش، دیوارهای خارجی در غرب و شمالغرب صفه ساخته شده اند که نمای بیرونی استحکامات را تشکیل میدهند. بلوکهای سنگی این دیوارها که در چیدمان آنها دقت و ظرافت بکار رفته با بستهای فلزی به یکدیگر پیوسته شده بودند که این بستها نیز مانند بستهای آرامگاه کوروش از جای خود کنده شده و برده شده اند. فضای درون این دیوارهای خارجی با سنگهای آهکی در نقش فونداسیون صفه (پلتفرم) پر شده و چندین بنا بر روی این پلتفرم ساخته شده است. بناهای موجود بر پلتفرم ازخشت و سنگ لاشه ساخته شده بوده اند و از طریق دو راه پله سنگی در شمال شرق پلتفرم که بقایای آنها موجود است، قابل دسترس بوده اند. کاربرد این بنا در میان مورخان مورد اختلاف است، برخی آنرا نیایشگاه و برخی آنرا خزانه کوروش میپندارند و عده ای نیز بر این باورند که کوروش این بنا را جهت بنا نمودن کاخهای متعدد پادشاهی بر روی آن ساخته است.

  نمای خارجی تل تخت-سوراخهای موجود بر روی دیوارخارجی، جای خالی بستهای فلزی پیوسته کننده بلوکها میباشد-شهریور 1391

 

   بعد از کوروش و در زمان داریوش بزرگ کاربری این سازه تغییر یافته و قلعه ای با دیوارها و برجهای مستحکم بر روی پلتفرم ساخته شده است. یک راه پله بزرگ در ضلع جنوبی راه دسترسی قلعه در زمان داریوش بوده است و راه پله های پیشین بیشتر مورد استفاده قرار نمیگرفته اند.

   بنظر میرسد این مکان در دوره سلوکیان در اختیار پادشاهان محلی فارس بوده و از آن بعنوان دژ استفاده میکرده اند.

   این بنا پس از قرنها فراموشی بار دیگر در دوران آغازین اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و سپس متروک شده است.

   بدلیل باور مورخان کهن که ساخت بناهای سنگی را به جمشید و سپس سلیمان نسبت میداده اند، تل تخت بعدها به "تخت مادر سلیمان" شهرت یافت.

   برج سنگی(زندان سلیمان)

   برج سنگی بنای چهار گوش برج مانندی بوده که اکنون تنها یک دیواره از آن باقی مانده است. این سازه نیز مانند دیگر سازه های پاسارگاد در دوره های اسلامی به سلیمان نسبت داده شده و آنرا زندان سلیمان مینامیده اند. کاربرد این بنا مورد اختلاف است و مورخان آنرا نیایشگاه، آرامگاه و خزانه نامیده اند. مسلماً کاربرد این بنا با کاربری کعبه زرتشت در نقش رستم یکی بوده چرا که هر دو بنا دارای ویژگیها و معماری مشابه میباشند اما برج سنگی پاسارگاد از کعبه زرتشت کهنتر است.

   ارتفاع برج 14 متر است که بر روی قاعده مربع شکلی به ضلع 7.23 متر ساخته شده است. در ورودی این بنا در ارتفاع 7.5 متری از سطح زمین قرار دارد و از طریق یک راه پله 29 پله ای که بقایای کمی از آن باقیست قابل دسترس بوده است. درب این بنا به گونه ای ساخته شده بود که در صورت بسته شدن دیگر نمیتوانسته باز شود. دیوارهای بنا از سنگ سفید و مرمر ساخته شده اند و برای تزیین آنها از گودیهای مستطیل شکل و پنجره های کور با قابهایی از سنگ سیاه استفاده شده است.

کعبه زرتشت در نقش رستم و زندان سلیمان در پاسارگاد-شهریور 1391

کاخ اختصاصی کوروش

   طراحی و ویژگیهای این کاخ آنرا بعنوان یک کاخ اختصاصی نمایش میدهد. مساحت این کاخ 3192 متر مربع میباشد و بخشهای اصلی آن عبارتند از: تالار مرکزی، دو ایوان و دو محوطه باز.

   تالار مرکزی از 30 ستون تشکیل شده که زیر ستونهای آن مکعبهای دو پله ایست. پله های اول خود در دو طبقه ساخته شده اند و بخش زیرین آنها از سنگهای سیاه و قسمت بالایی آنها از سنگهای سفید ساخته شده است. پله دوم نیز از سنگهای سفید ساخته شده و  بر روی آنها قلمه های پایینی ستونها قرار گرفته اند. ستونها خود از دو بخش تشکیل شده بودند، بخش زیرین سنگی و بخش بالایی ستونها چوبی بوده است. قلمه های چوبی گچکاری شده بوده اند و گچکاریها با نقشهای گل و بوته و مارپیچ تزیین شده بوده اند. از نوع سر ستونهای این تالار اطلاعی در دست نیست.

   هر یک از ایوانها دارای دو ردیف بیست تایی ستون بوده اند. ایوان جنوبی مشرف به باغ شاهی بوده و دارای جایگاهی بوده که احتمالاً برای نشستن شاه در نظر گرفته شده بوده است. در انتهای جنوب غربی این ایوان تنها جرز باقیمانده این کاخ وجود دارد که بر روی آن کتیبه ای میخی به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی نقش بسته است. ترجمه این کتیبه چنین است:

"من هستم کوروش شاه هخامنشی"

بخشی از کاخ اختصاصی کوروش-شهریور 1391

 

کاخ بار عام

   کاخ بار عام پس از کاخ دروازه ساخته شده در این کاخ کوروش از میهمانان و مقامات کشورهای تابعه امپراتوری هخامنشی پذیرایی میکرده است. این کاخ دارای چندین بخش شامل تالار مرکزی به وسعت 705 متر مربع، دو اتاق، 4 درگاه و 4 ایوان میباشد.

   تالار دارای 8 ستون بوده که از آنها تنها یکی پا برجاست و ارتفاع این ستون 13 متر است. زیر ستونها و سر ستونهای این تالار از سنگ سیاه و قلمه های ستونها از سنگ سفید ساخته شده است. در دوره اتابکان برای ساختن مسجدی در نزدیکی آرامگاه کوروش، ستونهای این کاخ به نزدیکی ارامگاه منتقل شده بودند که اکنون به جای خود بازگردانده شده اند. این تالار از چهار درگاه که از سنگهای سیاه ساخته شده بوده اند به چهار ایوان ارتباط دارد.

   ایوانهای شمالغربی و جنوبشرقی کاخ دارای 16 ستون، ایوان جنوبغربی 28 ستون و بزرگترین ایوان کاخ در شمالشرقی 48 ستون داشته اند و همه ستونها با سنگ سیاه ساخته شده بوده اند.

   بر روی یکی از جرزهای باقیمانده کتیبه ای میخی به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی حک شده که ترجمه آن چنین است:

"من کوروش شاه هخامنشی ام"

  

کتیبه میخی سه زبانه موجود بر جرز کاخ بار عام(شهریور 1391)

کاخ دروازه انسان بالدار

   کاخ انسان بالدار دروازه ورودی به مجموعه پاسارگاد بوده است. وسعت این کاخ 726 متر مربع و دارای تالاری به وسعت 586 متر مربع میباشد که توسط 8 ستون 16 متری برپا بوده است. پایه ستونها مربعی به ضلع دو متر است که بدلیل تخریب در پوششی از کاهگل نگهداری میشوند. گفته میشود که ابعاد بزرگ پایه ستونها نشان دهنده عظمت ستونهای این کاخ میباشد هر چند که این کاخ از سازه های ابتدایی هخامنشیان بوده و احتمالاً هنر بنا سازی هخامنشیان در سازه بعدی تکمیلتر شده است. تالار با دو درگاه اصلی و دو درگاه فرعی به فضای بیرونی کاخ متصل میشده است.

   سنگ نگاره انسان بالدار بر تنها جرز باقیمانده این کاخ حجاری شده است.

  

نقش برجسته انسان بالدار-شهریور 1391

باغ شاهی

   باغ شاهی پاسارگاد اولین الگوی باغسازی ایرانیست که بر طراحی باغهای گستره ای در جهان، از اسپانیا تا هندوستان تاثیرگذار بوده است. جویهای سنگی ساخته شده در این باغ در کنار جنبه های زیبایی، وظیفه آبیاری درختان باغ را به عهده داشته اند. تا کنون 1100 متر از این جویها که به آبنما معروف هستند کشف شده اند. در فواصلی از این آبنماها حوضچه هایی جهت تقسیم آب و ایجاد انشعابات تعبیه شده است. باغ پاسارگاد به همراه 11 باغ دیگر در جهان(8 باغ در ایران، 2 باغ در هند و 1 باغ در پاکستان) تحت نام "باغ ایرانی" در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند.

باغ شاهی پاسارگاد-شهریور 1391

 

میراثهای فرهنگی یونسکو در ایران

  آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی، بم و فضای فرهنگی آن، پاسارگاد، تخت جمشید، تخت سلیمان، چغا زنبیل، سازه های آبی شوشتر، سنگ نوشته بیستون، شهر سوخته، شوش، قنات ایرانی، کاخ گلستان، کلیساهای آذربایجان، کویر لوت، گنبد سلطانیه، گنبد قابوس، مجتمع بازار تاریخی تبریز، مجموعه باغ ایرانی، مسجد جامع اصفهان، منظر فرهنگی میمند، میدان نقش جهان