هدف از راه اندازی این صفحه دستیابی خوانندگان گرامی به صفحاتیست که بصورت سفرنامه نوشته شده اند. همچنین اطلاعات مربوط به مکانهایی که اطلاعات محدودی در مورد آنها در دنیای وب منتشر شده است در این قسمت قرار دارند. بعنوان نمونه مکانهایی که کاوشهای باستانشناسی میشوند (بعد از مطالعه و استخراج اشیای باستانی) جهت استحفاظ مسدود شده و امکان بازدید از آنها وجود نخواهد داشت و اطلاعات کمتری از آنها نیز در دنیای مجازی منتشر میگردد.

 

پل نو (Pole No)

تل باکون (Tall-i-Bakun)

روستای گردشگری خفر

سیزده بدر 1394

کندازی (Kondazi)