در این وب گاه تلاش بسیاری بکار گرفته شده تا بیشتر مطالب و تصاویر بر اساس مطالعات و تجربیات شخصی منتشر گردند و در غیر اینصورت نام منبع اطلاعات مورد استفاده ذکر شده است.

 

صاحب امتیاز و مدیر وبسایت: علی کسروی

آدرس پست الکترونیکی: kasraviali@yahoo.com